Diabetische voet

Diabetes Mellitus 

Mensen met diabetes hebben sneller kans op het krijgen van voetcomplicaties. Dit kunnen neurologische complicaties zijn, zoals het uitvallen van het oppervlakkige en/of diepe gevoel in de voeten, maar er kan ook stijfheid van gewrichten optreden. Tevens kunnen de bloedvaten worden aangetast. Als bij mensen het gevoel ontbreekt, zullen ze pijn niet voelen waardoor wondjes onopgemerkt kunnen blijven. Dit kan bij mensen met diabetes mellitus tot ernstige complicaties leiden. De medisch pedicure zal d.m.v. testen beoordelen of er wellicht sprake is van een vergroot risico. In sommige gevallen zal besloten worden om de cliënt eerst door te sturen naar de huisarts of de podotherapeut, alvorens tot behandeling over te gaan. De voeten van deze mensen zijn vaak extra kwetsbaar en hierdoor is een speciale behandeling geboden omdat: 

  • De bloedsomloop in de benen en de voeten kan verminderen. 
  • Het gevoel in de voeten kan verminderen of zelfs uitvallen. 
  • De voeten van stand kunnen veranderen.

Wanneer naar de pedicure?

Wanneer men kloven, eelt, likdoorns, blaren, wondjes of verkleuringen heeft. Dit mag men nooit zelf behandelen. Regelmatig een bezoek aan de pedicure wordt in deze gevallen zeker aanbevolen. Ook wanneer er geen voetklachten zijn, is het raadzaam toch enkele malen per jaar naar een medisch pedicure met aantekening “Diabetische Voet” te gaan. Het voorkomen van voetklachten is namelijk een van de belangrijkste taken van een gediplomeerd medisch pedicure.

Vergoeding verzekeraar

In veel gevallen kunnen diabetespatiënten een vergoeding van de zorgverzekeraar krijgen voor een voetbehandeling. Neem als u voor het eerst bij een gediplomeerd medisch pedicure komt dan ook altijd een verwijzing met zorgprofiel  van de huisarts mee. Heeft u vragen hierover kunt u contact met mij opnemen of direct informatie aanvragen bij uw zorgverzekeraar.