info@pedicurepraktijkesmeralda.nl      06 - 5512 3902

VERGOEDINGEN

Vergoedingen 2015

Wilt u meer weten hoe het zit met de vergoedingen door uw zorgverzekeraar klik dan hier

Verandering basisverzekering

De vergoeding van medisch noodzakelijke zorg voor chronische ziekten (o.a. diabetes en reuma) is geregeld in de zorgverzekeringswet. Deze zorg wordt geleverd in de vorm van een keten (ketenzorg) die wordt gevormd om de patiënt. De voetzorg wordt In de praktijk voornamelijk geleverd vanuit een zorggroep. De zorggroep contracteert pedicures om deze zorg te leveren. Indien u gebruik maakt van een zorgverlener die niet is gecontracteerd, kan dit gevolgen hebben voor uw vergoeding. Er kan dan bijvoorbeels sprake zijn van een lagere of maximale vergoeding, of verrekening me het eigen risico. Vergoedingen door ziektekostenverzekeraars of zorggroep Synchroon zijn mogelijk. Neem als u voor het eerst bij een medisch pedicure komt dan ook altijd een verwijzing met zorgprofiel  van de huisarts mee.

Zorgprofiel

Met ingang van 2015 wordt de voetzorg opgedeeld in zorgprofielen. Er zijn 4 zorgprofielen, waarbij geldt dat hoe hoger het zorgprofiel is, hoe belangrijker de voetzorg is. U loopt dan namelijk meer risico op wondjes. Het vaststellen van het zorgprofiel gebeurd onder verantwoordelijkheid  van de behandelend arts of internist. Die kan dat uitbesteden aan verschillende zorgverleners, bijvoorbeeld een diabetisch verpleegkundige of een praktijkondersteuner. De hoogte van het zorgprofiel bepaald of de voetzorg  vanuit de basisverzekering, of de aanvullende verzekering vergoed wordt.

Zorgprofiel 0 en 1

Zorgprofiel 0 en 1 worden niet (meer) vergoed vanuit de basisverzekering. Deze kunnen echter wel vergoed worden vanuit de aanvullende verzekering afhankelijk van de gekozen aanvullende verzekering (let hierbij op uw polisvoorwaarden). In dit geval zal de cliënt de behandeling eerst betalen aan de medisch pedicure en vervolgens deze kosten zelf terug vorderen bij de zorgverzekering.

Zorgprofiel 2, 3 en 4

Zorgprofiel 2, 3 en 4 vallen onder de basisverzekering. De hoofdbehandelaar voor deze zorgprofielen is de podotherapeut. De zorgverzekeraars of zorggroepen sluiten een contract voor de voetzorg met de podotherapeut af. De podotherapeut kan voor het medisch noodzakelijke deel van de voetbehandeling een pedicure contracteren. Zelf heb ik een contract met  podotherapie makkelijk lopen. Met Lieke Schuts heb ik een persoonlijk behandelplan van uw voeten opgesteld. Om zo het medisch noodzakelijke deel van de voetbehandeling voor u te kunnen declareren bij de podotherapeut. Volledige voetbehandeling blijft wel mogelijk, hiervoor geldt dan een eigen bijdrage aan de pedicure

Nieuw diabetes zorgbeleid !!!

Het nieuwe zorgbeleid voor diabetes voetenzorg Simms - classificatie wordt vanaf 01-01-2015 zorgprofiel genoemd en daar zitten andere voorwaarden aan. Uw huisarts of praktijkondersteuner verwijst u door naar een podotherapeut, deze screent minimaal 1x per jaar uw voeten en afhankelijk van de hoogte zal u ook misschien op nacontrole moeten komen (dit word vergoed vanuit basisverzekering, ook voor Simms-classificatie 1), door deze screening kan u in een andere zorgprofiel belanden. De podotherapeut bepaalt of uw voet(en)- of risicozone aan uw voet(en) medisch noodzakelijk behandeld moet worden en legt dit vast in een behandelplan. Je krijgt nog alleen maar echt medisch noodzakelijk behandelingen vergoed, ( niet de hele voetbehandeling, alleen probleem of risico-locatie(s) aan uw voet(en), dus gezonde nagels knippen en gewone eelt verwijderen etc. etc. wordt niet meer vergoed. Wilt u dit wel behandeld hebben dan moet u bijbetalen. De Pedicure moet een samenwerkingscontract hebben met een Podotherapeut, wilt u door mij behandeld worden moet u voor screening naar:

  • Podotherapie boschweg/podotherapie makkelijk lopen ( Lieke Schuts ), Avantielaan 7, 5482 RE, Schijndel Tel: 073-5470019, www.makkelijklopen.nl

Aanvullende verzekering

Voor cliënten met een aanvullende verzekering waarin voetzorg wel vergoed wordt ( zie uw polis), krijgen een behandeling door mij wel vergoed bij hun zorgverzekeraar. Er zijn zorgverzekeraars die voetzorg bij bepaalde aandoeningen ( gedeeltelijk of geheel ) vergoeden ( zie uw polis ).

  • Diabetes zorgprofiel 0 en 1.
  • Reuma ( welke vorm van reuma even navragen ).
  • Reumatoïde Artritis.
  • CVA.
  • Medische indicatie ( welke voorwaarden of aandoeningen )?

Voor de zekerheid adviseer ik om eerst te informeren bij uw zorgverzekeraar!!

Wie ben ik

Ik ben Esmeralda van Stippent gediplomeerd medisch pedicure. Mijn praktijk heet Pedicure Praktijk Esmeralda en is gevestigd in Schijndel ( Wijbosch ) vanwaar ik vele soorten problemen aan de voeten behandel.

Algemene voorwaarden en privacy

Uw pedicure Esmeralda

Pedicure Esmeralda van Stippent

Adres

Pedicure Praktijk Esmeralda
Rietstraat 8
5482 EX Schijndel
KvK 59370203
Telefoon 06 - 5512 3902
info@pedicurepraktijkesmeralda.nl